พิมพ์
รายละเอียด: | ฮิต: 1049

6 1

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2559 โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม นำโดย ว่าที่รท.ณัฐรัชต์  ใหญ่ผา ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม ร่วมกับคณะครูและนักเรียน ได้จัดกิจกรรม สัปดาห์สุนทรภู่ รอบรู้ประชาธิปไตย สารรักษ์ภาษาไทย ต้านภัยยาเสพติด ขึ้น ภายในกิจกรรมมีการวิ่งมินิมาราธอนต้านภัยยาเสพติด กิจกรรมสัปดาห์วันสุนทรภู่ และเรียนรู้ประชาธิไตย โดยเป็นบูรณาการเรียนรู้ โดยมี ตัวแทนของ น้องๆ นักเรียนประถมศึกษา 9 โรงเรียน ในตำบลแม่อ้อ มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย (ปชส.รร/ภาพข่าว)

 

8

 

7