พิมพ์
รายละเอียด: | ฮิต: 1145

IMG 5444 IMG 5523

เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม นำโดย นายสงกรานต์ บุญมี ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม และผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม ประเมินคุณภาพกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี จาก สพม.36 ในโอกาสที่เดินทางมาตรวจเยี่ยมการดำเนินงานกองลูกเสือ-เนตรนารี ของโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ (ปชส.รร./ภาพข่าว) 

IMG 5491

 

IMG 5463

 

 

 

IMG 5464

 

IMG 5469