พิมพ์
รายละเอียด: | ฮิต: 1067

IMG 1794 IMG 1736

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2560 โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม จัดพิธีต้อนรับ ผู้อำนวยการสงกรานต์ บุญมี เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม โดยมีนายพิทักษ์พงษ์ คำน้อย ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาเป็นประธานในการกล่าวต้อนรับในครั้งนี้ด้วย (ปชส.รร./ภาพข่าว)

IMG 1714 

 

IMG 1738

 

IMG 1734

 

IMG 1730