Copyright 2020 - โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม ต.แม่อ้อ อ.พาน จ.เชียงราย
  • MAEOOWITTAYAKOM SCHOOL

  • MAEOOWITTAYAKOM SCHOOL

  • MAEOOWITTAYAKOM SCHOOL

  • MAEOOWITTAYAKOM SCHOOL

IMG 1794 IMG 1736

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2560 โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม จัดพิธีต้อนรับ ผู้อำนวยการสงกรานต์ บุญมี เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม โดยมีนายพิทักษ์พงษ์ คำน้อย ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาเป็นประธานในการกล่าวต้อนรับในครั้งนี้ด้วย (ปชส.รร./ภาพข่าว)

IMG 1714 

 

IMG 1738

 

IMG 1734

 

IMG 1730