พิมพ์
รายละเอียด: | ฮิต: 915

IMG 3541 IMG 2786

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2560 โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม โดยมี นายจิรายุ เผ่ากา สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเข้าร่วมเปิดพิธี พร้อมกับ นายสงกรานต์ บุญมี ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม คณะครูและนักเรียน ได้จัดกิจกรรม สัปดาห์สุนทรภู่ รอบรู้ประชาธิปไตย สารรักษ์ภาษาไทย ต้านภัยยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2560 ขึ้น ภายในกิจกรรมมีการเดินบวนรณรงค์ต่อต้านภัยยาเสพติด และการอบรมเกี่ยวกับภัยยาเสพติดจากสถานีตำรวจภูธรแม่อ้อ กิจกรรมสัปดาห์วันสุนทรภู่ และเรียนรู้ประชาธิไตย มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย (ปชส.รร/ภาพข่าว)

IMG 3079

 

 IMG 2763

 

IMG 2793

 

IMG 2880

 

IMG 3174

 

IMG 3444

 

IMG 3106

 

IMG 3533