Copyright 2020 - โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม ต.แม่อ้อ อ.พาน จ.เชียงราย
  • MAEOOWITTAYAKOM SCHOOL

  • MAEOOWITTAYAKOM SCHOOL

  • MAEOOWITTAYAKOM SCHOOL

  • MAEOOWITTAYAKOM SCHOOL

IMG 3541 IMG 2786

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2560 โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม โดยมี นายจิรายุ เผ่ากา สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเข้าร่วมเปิดพิธี พร้อมกับ นายสงกรานต์ บุญมี ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม คณะครูและนักเรียน ได้จัดกิจกรรม สัปดาห์สุนทรภู่ รอบรู้ประชาธิปไตย สารรักษ์ภาษาไทย ต้านภัยยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2560 ขึ้น ภายในกิจกรรมมีการเดินบวนรณรงค์ต่อต้านภัยยาเสพติด และการอบรมเกี่ยวกับภัยยาเสพติดจากสถานีตำรวจภูธรแม่อ้อ กิจกรรมสัปดาห์วันสุนทรภู่ และเรียนรู้ประชาธิไตย มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย (ปชส.รร/ภาพข่าว)

IMG 3079

 

 IMG 2763

 

IMG 2793

 

IMG 2880

 

IMG 3174

 

IMG 3444

 

IMG 3106

 

IMG 3533