ข้อมูลบุคลากร

พิมพ์

ตารางแสดงจำนวนข้าราชการครูโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม

 

ตำแหน่ง

เพศ

รวม

ชาย

หญิง

ผู้อํานวยการ  (ค.ศ.๓)

-

รองผู้อํานวยการ  (ค.ศ.๓)

-

-

-

รองผู้อํานวยการ  (ค.ศ.๒)

-

-

-

ครู  (ค.ศ.๓)

ครู  (ค.ศ.๒)

ครู  (ค.ศ.๑)

ครูผู้ช่วย

-

-

-

รวม

๑๑

 

 

ตารางแสดงลูกจ้างชั่วคราว

 

แหน่ง

ชาย

หญิง

รวม

ลูกจ้างชั่วคราว

 

 

 

-  ครูจ้างสอน 

-  นักการภารโรง/พนักงานบริการ/ พนักงานขับรถ/ยาม

รวมลูกจ้างชั่วคราว

 

 

ลิขสิทธิ์ © 2018 โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม. สงวนลิขสิทธิ์.
จูมล่า! ซอฟต์แวร์เสรีเผยแพร่ภายใต้เงื่อนไข GNU General Public License.
Saturday the 21st - .