จำนวนนักเรียน

พิมพ์
วันเผยแพร่

จำนวนนักเรียนโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม

ข้อมูล 10 มิ.ย. 60

 

ระดับชั้น

จำนวนห้อง

เพศ

รวม

ชาย

หญิง

มัธยมศึกษาปีที่ 1

1

17

9

26

มัธยมศึกษาปีที่ 2

1

15

11

26

มัธยมศึกษาปีที่ 3

1

14

11

25

มัธยมศึกษาปีที่ 4

1

5

7

12

มัธยมศึกษาปีที่ 5

1

7

16

25

มัธยมศึกษาปีที่ 6

1

14

11

25

รวมทั้งหมด

6

72

65

137

 

 

ลิขสิทธิ์ © 2018 โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม. สงวนลิขสิทธิ์.
จูมล่า! ซอฟต์แวร์เสรีเผยแพร่ภายใต้เงื่อนไข GNU General Public License.
Saturday the 21st - .