Copyright 2020 - โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม ต.แม่อ้อ อ.พาน จ.เชียงราย
  • MAEOOWITTAYAKOM SCHOOL

  • MAEOOWITTAYAKOM SCHOOL

  • MAEOOWITTAYAKOM SCHOOL

  • MAEOOWITTAYAKOM SCHOOL

2167 2170

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน  2557  ครูกำพล  อุปละ ได้นำนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม ร่วม สร้างฝายพระราชดำริ   ณ บ้านใหม่เจริญ  หมู่ที่ 12  ต.แม่อ้อ  อ.พาน  จ.เชียงราย  ซึ่งมีพล.ต.พัฒนา มาตร์มงคล ผบ. กองกำลังรักษาความสงบ จังหวัดทหารบก (กกล.รส.จทบ.)เชียงราย ได้เป็นประธานในการสร้างฝายพระราชดำริ ต.แม่อ้อ - ต.สันมะเค็ด อ.พาน จ.เชียงราย โดยมีนายพงษ์ศักดิ์ วังเสมอ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พ.ต.อ.วีระวุฒิ เนียมน้อย รรท.ผบก.ภ.จว.เชียงราย นางบุศริณธญ์ วรพัฒนานันน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย นายเพทาย ประทุมทอง ผู้อำนวยการโครงการฝายและแฝก อันนื่องมาจากพระราชดำริ มาร่วมในพิธี ซึ่งการสร้งฝายในครั้งนี้เพื่อเป็นการแก่ไขปัญหาขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง ซึ่งที่ผ่านมาแม่น้ำคาวได้กิดปัญหาตื้นเขินในฤดูแล้ง ไม่เพียงพอต่อความต้องการด้านการเกษตร และเกิดน้ำท่วมขังในฤดูฝน ทำให้เกษตรกรได้รับความเดือดร้อน

2165

 

2175