Copyright 2020 - โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม ต.แม่อ้อ อ.พาน จ.เชียงราย
  • MAEOOWITTAYAKOM SCHOOL

  • MAEOOWITTAYAKOM SCHOOL

  • MAEOOWITTAYAKOM SCHOOL

  • MAEOOWITTAYAKOM SCHOOL

DSC 0118 DSC 0137

โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม จัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการประจำปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 โดยมีนายสัมฤทธิ์ สวามิภักดิ์ นายอำเภอพาน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ ในครั้งมี นายประจักษ์ สีหราช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามััธยมศึกษาเขต 36 ผู้อำนวยการโรงเรียน  หน่วยงานราชการ และผู้นำชุมชน ให้เกียรติมาร่วมงานในครั้งนี้ และทางวิทยาลัยการอาชีพเชียงรายนำนักศึกษามาร่วมจัดกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

 

DSC 0097

 

DSC 0137

 

DSC 0165

 

DSC 0225