Copyright 2020 - โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม ต.แม่อ้อ อ.พาน จ.เชียงราย
  • MAEOOWITTAYAKOM SCHOOL

  • MAEOOWITTAYAKOM SCHOOL

  • MAEOOWITTAYAKOM SCHOOL

  • MAEOOWITTAYAKOM SCHOOL

IMG 4692 IMG 4792

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม นำโดย นายสงกรานต์ บุญมี ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม พร้อมด้วยตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครูและนักเรียน ได้จัดกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา โดยถวายเทียนจำนำพรรษาแก่วัดพระธาตุคือเวียง เพื่อให้พระสงฆ์ได้จุดบูชาพระรัตนตรัย ตลอดช่วงเข้าพรรษา และเพื่อเป็นการอนุรักษ์ไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีไทย (ปชส.รร./ภาพข่าว)

 IMG 4775

 

IMG 4784

 

IMG 4786

 

IMG 4808

 

IMG 4798