Copyright 2020 - โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม ต.แม่อ้อ อ.พาน จ.เชียงราย
  • MAEOOWITTAYAKOM SCHOOL

  • MAEOOWITTAYAKOM SCHOOL

  • MAEOOWITTAYAKOM SCHOOL

  • MAEOOWITTAYAKOM SCHOOL

0 1

ในวันที่ 29 มิถุนายน 2559 โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคมนำโดย ว่าที่รท. ณัฐรัชต์  ใหญ่ผา ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม นำลูกเสือเนตรนารี ทบทวนคำปฏิญาณและเดินขบวนสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือ 1 กรกฎาคม 2559 และพิธีเข้าประจำกองของลูกเสือของลูกเสือสามัญ (ปชส.รร./ภาพข่าว)

2

3

 

4

5