Copyright 2020 - โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม ต.แม่อ้อ อ.พาน จ.เชียงราย
  • MAEOOWITTAYAKOM SCHOOL

  • MAEOOWITTAYAKOM SCHOOL

  • MAEOOWITTAYAKOM SCHOOL

  • MAEOOWITTAYAKOM SCHOOL

IMG 0420 IMG 0421

เมื่อวัน ที่ 4 ธันวาคม 2558 โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม นำโดย ว่าที่ร้อยโท ณัฐรัชต์  ใหญ่ผา  ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคมทุกคนร่วมแสดง ความจงรักภักดี แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 88 พรรษา ณ โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม เพื่อเป็นการเฉลิม พระเกียรติแด่พระเจ้าอยู่หัวของปวงชนชาวไทย

IMG 0365

 

IMG 0510

 

IMG 0476

 

IMG 0312